Ievadiet lietotāja vārdu un paroli (lietotājkonts LLU IS)


Username:
Password:Problēmu pieteikšana informācijas meklēšanā ezproxy - e-pasts: eilita.berzina@llu.lv, tālr.: 63005695 (darba dienās 8.30 - 16.45)
Problēmas ar LLU IS lietotājkontu - 63005668

LLUFB & ITZAC 2012-2018